Gdje god pođeš, Njemu se vratiš. Samo Allah istina je.