jedno smo drugo prodali!

"Obuci haljinu, odavno nisi. Pusti muziku glasno, igraj i pjevaj... I, bez suza. Samoća je samo gost. Nazdravi, i kupi joj kartu u jednom pravcu."

01.04.2018.

Ko sam ja?

Ja sam neko ko se straha nauživao. Ja sam netko tako krhak, da godinama skupljam komadiće sebe i sastavljam i lijepim, nekad uspijem krhotine zalijepiti da to izgleda kao da nije slomljeno, ali ubrzo puknu. Ja sam neko nježan ko zna i umije nečiju drugu dušu da njeguje, da je čuva i hrani. Ali sam i lavica. A to niko ne spozna dok mi u bolnu ranu ne dirne. A ti si mi je ljubavi danas dodirnuo. Onog trenutka kada si to izgovorio, konopac je pukao. Ja sam netko kome ne možeš postaviti uslove, i od danas sam neko kome ne možeš i nemaš pravo da pričaš o iskrenoj ljubavi. Ja sam stranac u sopstvenoj koži.