jedno smo drugo prodali!

"Obuci haljinu, odavno nisi. Pusti muziku glasno, igraj i pjevaj... I, bez suza. Samoća je samo gost. Nazdravi, i kupi joj kartu u jednom pravcu."

27.07.2018.

najteže pitanje

Meni je najteže pitanje : " Odakle si "
Šta i kako da odgovorim na ovo pitanje?
Istina je da su moji iz Srebrenice, ja sam prenešena u stomaku i rođena u Tuzli, živjela sam u Dubravama, Dobošnici, Kalesiji, Sižju, Gračanici, sada u Gradačcu. I ne osjećam pripadnost niti jednom mjestu ni gradu.
Ne osjećam da pripadam bilo gdje.
Valjda je to taj prazni osjećaj jedne izbjeglice.
Nisam vezana za mjesto, a ponekad bih tako jako željela da kažem želim da se kući svojoj vratim, tu pripadam, tu je moj dom.